Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
their

their
[ðeə]
tính từ
của chúng, của chúng nó, của họ
their fame rests entirely on one record
tiếng tăm của họ hoàn toàn dựa trên một kỷ lục duy nhất


/ðeə/

tính từ sở hữu
của chúng, của chúng nó, của họ

Related search result for "their"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.