Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unexpectedly
phó từ
bất ngờ, thình lình, đột xuất; gây ngạc nhiênunexpectedly
[,ʌniks'pektidli]
phó từ
bất ngờ, thình lình, đột xuất; gây ngạc nhiênGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.