Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wild

wild
[waild]
tính từ
dại, hoang (ở) rừng
wild grass
cỏ dại
to grow wild
mọc hoang (cây)
wild beasts
dã thú, thú rừng
wild bird
chim rừng
chưa thuần; chưa dạn người (thú, chim)
man rợ, man di, chưa văn minh
wild tribes
bộ lạc man rợ
hoang vu, không người ở
wild country
xứ hoang vu
dữ dội, bão táp
wild wind
gió dữ dội
wild day
ngày bão táp
rối, lộn xộn, lung tung
wild hair
tóc rối, tóc bù xù
wild confusion
sự rối loạn lung tung
điên, điên cuồng, nhiệt liệt
wild with anger
tức điên
to drive someone wild
chọc tức ai
wild laughter
cái cười như điên
to be wild to do something
điên lên muốn làm việc gì
ngông cuồng, rồ dại, liều mạng, thiếu đắn đo suy nghĩ, bừa bãi
wild opinions
những ý kiến ngông cuồng rồ dại
tự do, bừa bãi, phóng túng, lêu lổng
a wild life
cuộc đời phóng túng; lối sống phóng đãng
phó từ
vu vơ, bừa bãi, lung tung
to shoot wild
bắn lung tung
to talk wild
nói lung tung bừa bãi
danh từ
vùng hoang vu

[wild]
saying && slang
exciting, awesome, rad
"Do you like my new shirt?" "Ya, man. It's wild."


/waild/

tính từ
dại, hoang (ở) rừng
wild grass cỏ dại
to grow wild mọc hoang (cây)
wild beasts d thú, thú rừng
wild bird chim rừng
chưa thuần; chưa dạn người (thú, chim)
man rợ, man di, chưa văn minh
wild tribes bộ lạc man rợ
hoang vu, không người ở
wild country xứ hoang vu
dữ dội, b o táp
wild wind gió dữ dội
wild day ngày b o táp
rối, lộn xộn, lung tung
wild hair tóc rối, tóc bù xù
wild confusion sự rối loạn lung tung
điên, điên cuồng, nhiệt liệt
wild with anger tức điên
to drive someone wild chọc tức ai
wild laughter cái cười như điên
to be wild to do something điên lên muốn làm việc gì
ngông cuồng, rồ dại, liều mạng, thiếu đắn đo suy nghĩ, bừa b i
wild opinions những ý kiến ngông cuồng rồ dại
tự do, bừa b i, phóng túng, lêu lổng
a wild life cuộc đời phóng túng; lối sống phóng đ ng

phó từ
vu v, bừa b i, lung tung
to shoot wild bắn lung tung
to talk wild nói lung tung bừa b i

danh từ
vùng hoang vu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "wild"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.