Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Lepomis


noun
bream
Syn:
genus Lepomis
Hypernyms:
fish genus
Member Holonyms:
Centrarchidae, family Centrarchidae
Member Meronyms:
pumpkinseed, Lepomis gibbosus, bluegill, Lepomis macrochirus, spotted sunfish,
stumpknocker, Lepomis punctatus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.