Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
narce


/'neikə/

danh từ
xà cừ
(động vật học) con xà cừ

Related search result for "narce"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.