Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nightman
nightman
['naitmæn]
danh từ
công nhân vệ sinh, người đổ thùng


/'naitmæn/

danh từ
công nhân vệ sinh, người đổ thùng

Related search result for "nightman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.