Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
simple-minded
simple-minded
['simpl'maindid]
tính từ
chất phác; đơn giản, ngớ ngẩn
yếu đuối (tinh thần)


/'simpl'maindid/

tính từ
chân thật, chất phác, hồn nhiên

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "simple-minded"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.