Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unkindness
unkindness
[ʌn'kaindnis]
danh từ
tính tàn nhẫn, tính độc ác; lòng không tốt


/ʌn'kaindnis/

danh từ
lòng không tử tế
tính tàn nhẫn

Related search result for "unkindness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.