Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chintz
chintz
[t∫ints]
danh từ
vải hoa sặc sỡ (dùng bọc ghế, làm rèm cửa)


/tʃints/

danh từ
vải hoa sặc sỡ (dùng bọc ghế, làm rèm cửa)

Related search result for "chintz"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.