Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
made-to-order
made-to-order
['meidtə'ɔ:də]
tính từ
may đo theo yêu cầu; làm đúng như sở thích, làm theo yêu cầu


/'meidtə'ɔ:də/

tính từ
may đo; làm đúng như sở thích

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "made-to-order"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.