Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sac
sac
[sæk]
danh từ
(sinh vật học) túi, bao (bộ phận giống cái túi của một động vật hay cây cối)
(y học) túi, bao (trong cơ thể)
viết tắt
(SAC) (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Bộ tư lệnh không quân chiến lược (Strategic Air Command)


/sæk/

danh từ
(sinh vật học); (y học) túi, bao
(như) sack

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sac"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.