Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
saporous
saporous
['seipərəs]
tính từ
(thuộc) vị; có vị


/'seipərəs/

tính từ
(thuộc) vị; có vị

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "saporous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.