Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scat
scat
[skæt]
nội động từ
(thông tục) đi đi; cút đi
danh từ
bản nhac jazz hát không thành lời


/skæt/

thán từ
(thông tục) đi đi!, cút đi

động từ
(thông tục) bảo (ai) cút đi; tống cổ, đuổi

Related search result for "scat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.