Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scopa
scopa
['skoupə]
danh từ, số nhiều scopae
chùm lông bàn chải (ở chân ong)


/'skoupə/

danh từ, số nhiều scopae /'skoupi:/
chùm lông bàn chải (ở chân ong)

Related search result for "scopa"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.