Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shine

shine
[∫ain]
danh từ
ánh sáng; ánh nắng; sự chói sáng, độ sáng
it's rain and shine together
trời vừa mưa vừa nắng
rain or shine
dù mưa hay nắng
sự bóng lộn; nước bóng
to put a good shine on boots
đánh đôi giày ống bóng lộn
(nghĩa bóng) sự rực rỡ, sự huy hoàng
(từ lóng) sự cãi nhau; sự huyên náo; sự chấn động dư luận
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) trò chơi khăm, trò chơi xỏ
to take a shine to somebody/something
(thông tục) bất chợt thích ai/cái gì
to take the shine out of something
làm mất phấn (mất bóng) một thứ gì
vượt hẳn cái gì, làm lu mờ cái gì
nội động từ shone
chiếu sáng, toả sáng, soi sáng
the sun shines bright
mặt trời chiếu sáng
sáng, bóng (vật); sáng, tươi (người)
face shines with soap
mặt bóng nhẫy xà phòng
face shines with joy
mặt vui hớn hở
(+ at/in) giỏi, cừ; trội, nổi
to shine in conversation
giỏi trong việc giao tiếp
ngoại động từ
chĩa ánh sáng (đèn pin..) về một hướng nào đó
the police shone a searchlight on the house
cảnh sát chĩa đèn pha vào nhà
(thông tục) đánh bóng (giày..)
to shine shoes
đánh bóng giày
to shine up to
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) làm thân với


/ʃain/

danh từ
ánh sáng, ánh nắng
it's rain and shine together trời vừa mưa vừa nắng
rain or shine dù mưa hay nắng
nước bóng
to put a good shine on boots đánh đôi giầy ống bóng lộn
(từ lóng) sự cãi nhau; sự huyên náo; sự chấn động dư luận
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) trò chơi khăm, trò chơi xỏ !to take a shine to something
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) thích, mê cái gì !to take the shine out of something
làm mất phấn (mất bóng) một thứ gì
vượt hẳn cái gì, làm lu mờ cái gì

động từ shone
chiếc sáng, toả sáng, soi sáng
the sun shines bright mặt trời chiếu sáng
sáng, bóng
face shines with soap mặt bóng nhẫy xà phòng
face shines with joy mặt hớn hỡ vui mừng
giỏi, cừ; trội
to shine in conversation nói chuyện giỏi; nói chuyện có duyên
(thông tục) đánh bóng (giày dép, đồ đồng...) !to shine up to
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) làm thân với

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "shine"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.