Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shinto
shinto
['∫intou]
danh từ
đạo thần Nhật bản


/'ʃintou/

danh từ
đạo thần Nhật bản

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "shinto"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.