Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
work

work


work

When you work, you do a task.

[wə:k]
danh từ
(viết tắt) wk sự làm việc; việc, công việc, công tác
to be at work
đang làm việc
to set to work
bắt tay vào việc
to make short work of
làm xong nhanh; đánh bại nhanh, diệt nhanh; tống nhanh đi
to cease (stop) work
ngừng (nghỉ) việc
to have plenty of work to do
có nhiều việc phải làm
nơi làm việc, cơ quan, sở làm
to be late for work
đi làm muộn
what time did you leave work yesterday?
hôm qua anh rời khỏi cơ quan lúc mấy giờ?
may I meet you at work?
tôi gặp anh ở cơ quan được chứ?
việc làm; nghề nghiệp
to look for work
tìm việc làm
work experience
kinh nghiệm nghề nghiệp
đồ làm ra, sản phẩm
the villagers sell part of their works
những người nông dân bán một phần sản phẩm của họ
a good day's work
khối lượng lớn công việc làm trọn vẹn được trong ngày
tác phẩm
a work of genius
một tác phẩm thiên tài
works of art
những tác phẩm nghệ thuật
công trình xây dựng, công việc xây dựng
public works
công trình công cộng (đê, đập, đường...)
dụng cụ, đồ dùng, vật liệu
kiểu trang trí, cách trang trí (đồ thêu, may, đan, đồ da...)
(kỹ thuật) máy, cơ cấu
the works of a clock
máy đồng hồ
(số nhiều) xưởng, nhà máy
"work in progress"; "men at work"
"công trường"
lao động, nhân công
work committee
ban lao động, ban nhân công
(quân sự) pháo đài, công sự
(số nhiều) (hàng hải) phần tàu
upper work
phần trên mặt nước
(vật lý) công
(địa lý,địa chất) tác dụng
(nghĩa bóng) việc làm, hành động
good works; works of mercy
việc từ thiện, việc tốt
to give someone the works
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đánh đòn ai
khử ai, giết ai
to shoot the works
đi đến cùng
dốc hết sức; dốc hết túi
thử, thử xem
nội động từ worked, wrought
làm việc
to work hard
làm việc khó nhọc; làm việc chăm chỉ
to work to live
làm việc để sinh sống
to work to rule
làm việc chiếu lệ (một hình thức bãi công kín đáo của công nhân)
hành động, hoạt động, làm
to work hard for peace
hoạt động tích cực cho hoà bình
to work against
chống lại
gia công, chế biến
iron works easily
sắt gia công dễ dàng
lên men
yeast makes beer work
men làm cho bia lên men
tác động, có ảnh hưởng tới
their sufferings worked upon our feelings
những nỗi đau khổ của họ tác động đến tình cảm của chúng ta
đi qua, chuyển động; dần dần tự chuyển (lên, xuống); tự làm cho (lỏng, chặt...)
the rain works through the roof
mưa chảy xuyên qua mái
shirt works up
áo sơ mi dần dần (tự) tụt lên
socks work down
tất dần dần (tự) tụt xuống
chạy
the lift is not working
thang máy không chạy nữa
to work loose
long, jơ
tiến hành, tiến triển; có kết quả, có hiệu lực
his scheme did not work
kế hoạch của nó thất bại
it worked like a charm
công việc tiến triển tốt đẹp; công việc đã thành công
(hàng hải) lách (tàu)
nhăn nhó, cau lại (mặt); day dứt (ý nghĩ, lương tâm)
his face began to work violently
mặt nó nhăn nhó dữ dội
ngoại động từ
bắt làm việc
to work someone too hard
bắt ai làm việc quá vất vả
làm lên men (bia...)
thêu
to work flowers in silk
thêu hoa vào lụa
làm cho (máy) chạy, chuyển vận
to work a machine
cho máy chạy
làm, gây ra, thi hành, thực hiện
to work wonders
làm những việc kỳ lạ; thành công rực rỡ
to work influence
gây ảnh hưởng
to work a scheme
thi hành một kế hoạch
khai thác (mỏ); trổng trọt (đất đai)
giải (một bài toán); chữa (bệnh)
nhào, nặn (bột, đất sét); rèn (sắt...); tạc (tượng); vẽ (một bức tranh); chạm (gỗ); trau (vàng, bạc)
đưa dần vào, chuyển; đưa, dẫn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
he worked the stone into place
anh ta chuyển hòn đá vào chỗ
to work a screw loose
làm cho cái vít lỏng ra
to work oneself into someone's favour
lấy lòng ai, làm cho ai quý mến mình
to work oneself into a rage
nổi giận
to work oneself along on one's elbows
chống khuỷu tay xuống mà bò đi
hải to work one's passage
làm công trên tàu để được đi không phải trả tiền vé
(thông tục) sắp đặt, bày ra, bày mưu
to work something
mưu mô một việc gì
to work away
tiếp tục làm việc, tiếp tục hoạt động
to work down
xuống, rơi xuống, tụt xuống; đưa xuống, hạ xuống
to work in
đưa vào, để vào, đút vào
to work off
biến mất, tiêu tan
gạt bỏ; thanh toán hết; khắc phục; bán tháo
to work off one's fat
làm cho tiêu mỡ, làm cho gầy bớt đi
to work off arrears of correspondence
trả lời hết những thư từ còn đọng lại
to work on
tiếp tục làm việc
(thông tục) chọc tức (ai)
tiếp tục làm tác động tới
to work out
đến đâu, tới đâu, ra sao; kết thúc
it is impossible to tell how the situation will work out
khó mà nói tình hình sẽ ra sao
thi hành, thực hiện, tiến hành (một công việc)
trình bày, phát triển (một ý kiến)
vạch ra tỉ mỉ (một kế hoạch)
tính toán; giải (bài toán); thanh toán (món nợ); khai thác hết (mỏ)
lập thành, lập (giá cả)
to work round
quay, vòng, rẽ, quành
to work up
lên dần, tiến triển, tiến dần lên
gia công
gây nên, gieo rắc (sự rối loạn)
chọc tức (ai)
soạn, chuẩn bị kỹ lưỡng (bài diễn văn)
trộn thành một khối
nghiên cứu để nắm được (vấn đề)
mô tả tỉ mỉ
to work oneself up
nổi nóng, nổi giận
to work oneself up to
đạt tới (cái gì) bắng sức lao động của mình
to work it
(từ lóng) đạt được mục đích
that won't work with me
(thông tục) điều đó không hợp với tôi

[work]
saying && slang
is right, is fine, is appropriate
Plaintive - that's the right word! It works!(vật lí) công; công trình
elementary w. công sơ cấp, công nguyên tố
paysheet w. (máy tính) lập phiếu trả
useful w. công có ích
virtual w. công ảo

/wə:k/

danh từ
sự làm việc; việc, công việc, công tác
to be at work đang làm việc
to set to work bắt tay vào việc
to make short work of làm xong nhanh; đánh bại nhanh, diệt nhanh; tống nhanh đi
to cease (stop) work ngừng (nghỉ) việc
to have plenty of work to do có nhiều việc phải làm
việc làm; nghề nghiệp
to look for work tìm việc làm
đồ làm ra, sản phẩm
the villagers sell part of their works những người nông dân bán một phần sản phẩm của họ
a good day's work khối lượng lớn công việc làm trọn vẹn được trong ngày
tác phẩm
a work of genius một tác phẩm thiên tài
works of art những tác phẩm nghệ thuật
công trình xây dựng, công việc xây dựng
public works công trình công cộng (đê, đập, đường...)
dụng cụ, đồ dùng, vật liệu
kiểu trang trí, cách trang trí (đồ thêu, may, đan, đồ da...)
(kỹ thuật) máy, cơ cấu
the works of a clock máy đồng hồ
(số nhiều) xưởng, nhà máy
"work in progress"; "men at work" "công trường"
lao động, nhân công
work committee ban lao động, ban nhân công
(quân sự) pháo đài, công sự
(số nhiều) (hàng hải) phần tàu
upper work phần trên mặt nước
(vật lý) công
(địa lý,địa chất) tác dụng
(nghĩa bóng) việc làm, hành động
good works; works of mercy việc từ thiện, việc tốt !to give someone the works
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đánh đòn ai
khử ai, giết ai !to shoot the works
đi đến cùng
dốc hết sức; dốc hết túi
thử, thử xem

nội động từ worked, wrought
làm việc
to work hard làm việc khó nhọc; làm việc chăm chỉ
to work to live làm việc để sinh sống
to work to rule làm việc chiếu lệ (một hình thức bãi công kín đáo của công nhân)
hành động, hoạt động, làm
to work hard for peace hoạt động tích cực cho hoà bình
to work against chống lại
gia công, chế biến
iron works easily sắt gia công dễ dàng
lên men
yeast makes beer work men làm cho bia lên men
tác động, có ảnh hưởng tới
their sufferings worked upon our feelings những nỗi đau khổ của họ tác động đến tình cảm của chúng ta
đi qua, chuyển động; dần dần tự chuyển (lên, xuống); tự làm cho (lỏng, chặt...)
the rain works through the roof mưa chảy xuyên qua mái
shirt works up áo sơ mi dần dần (tự) tụt lên
socks work down tất dần dần (tự) tụt xuống
chạy
the lift is not working thang máy không chạy nữa
to work loose long, jơ
tiến hành, tiến triển; có kết quả, có hiệu lực
his scheme did not work kế hoạch của nó thất bại
it worked like a charm công việc tiến triển tốt đẹp; công việc đã thành công
(hàng hải) lách (tàu)
nhăn nhó, cau lại (mặt); day dứt (ý nghĩ, lương tâm)
his face began to work violently mặt nó nhăn nhó dữ dội

ngoại động từ
bắt làm việc
to work someone too hard bắt ai làm việc quá vất vả
làm lên men (bia...)
thêu
to work flowers in silk thêu hoa vào lụa
làm cho (máy) chạy, chuyển vận
to work a machine cho máy chạy
làm, gây ra, thi hành, thực hiện
to work wonders làm những việc kỳ lạ; thành công rực rỡ
to work influence gây ảnh hưởng
to work a scheme thi hành một kế hoạch
khai thác (mỏ); trổng trọt (đất đai)
giải (một bài toán); chữa (bệnh)
nhào, nặn (bột, đất sét); rèn (sắt...); tạc (tượng); vẽ (một bức tranh); chạm (gỗ); trau (vàng, bạc)
đưa dần vào, chuyển; đưa, dẫn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
he worked the stone into place anh ta chuyển hòn đá vào chỗ
to work a screw loose làm cho cái vít lỏng ra
to work oneself into someone's favour lấy lòng ai, làm cho ai quý mến mình
to work oneself into a rage nổi giận
to work oneself along on one's elbows chống khuỷu tay xuống mà bò đi
hải to work one's passage làm công trên tàu để được đi không phải trả tiền vé
(thông tục) sắp đặt, bày ra, bày mưu
to work something mưu mô một việc gì !to work away
tiếp tục làm việc, tiếp tục hoạt động !to work down
xuống, rơi xuống, tụt xuống; đưa xuống, hạ xuống !to work in
đưa vào, để vào, đút vào !to work off
biến mất, tiêu tan
gạt bỏ; thanh toán hết; khắc phục; bán tháo
to work off one's fat làm cho tiêu mỡ, làm cho gầy bớt đi
to work off arreasr of correspondence trả lời hết những thư từ còn đọng lại !to work on
tiếp tục làm việc
(thông tục) chọc tức (ai)
tiếp tục làm tác động tới !to work out
đến đâu, tới đâu, ra sao; kết thúc
it is impossible to tell how the situation will work out khó mà nói tình hình sẽ ra sao
thi hành, thực hiện, tiến hành (một công việc)
trình bày, phát triển (một ý kiến)
vạch ra tỉ mỉ (một kế hoạch)
tính toán; giải (bài toán); thanh toán (món nợ); khai thác hết (mỏ)
lập thành, lập (giá cả) !to work round
quay, vòng, rẽ, quành !to work up
lên dần, tiến triển, tiến dần lên
gia công
gây nên, gieo rắc (sự rối loạn)
chọc tức (ai)
soạn, chuẩn bị kỹ lưỡng (bài diễn văn)
trộn thành một khối
nghiên cứu để nắm được (vấn đề)
mô tả tỉ mỉ !to work oneself up
nổi nóng, nổi giận !to work oneself up to
đạt tới (cái gì) bắng sức lao động của mình !to work it
(từ lóng) đạt được mục đích !that won't work with me
(thông tục) điều đó không hợp với tôi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "work"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.