Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
writing-case
writing-case
['raitiη'keis]
danh từ
túi đựng đồ viết lách


/'raitiɳkeis/

danh từ
túi đựng đồ viết lách

Related search result for "writing-case"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.