Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
youth hostel
youth+hostel
['ju:θ'hɔstəl]
danh từ
nhà trọ dành cho du khách trẻ, nhà trọ thanh niên


/'ju:θ'hɔstəl/

danh từ
quán trọ đêm cho những người đi du lịch

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "youth hostel"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.