Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
seriously
seriously
['siəriəsli]
phó từ
đứng đắn, nghiêm trang
nghiêm trọng, trầm trọng, nặng
thật sự, không đùa


/'siəriəsli/

phó từ
đứng đắn, nghiêm trang
nghiêm trọng, trầm trọng, nặng
thật sự, không đùa

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.