Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
steady

steady
['stedi]
tính từ
vững, vững chắc, vững vàng
steady as a rock
vững như bàn thạch
đều đặn, đều đều
to go at a steady pace
đi đều bước
to require a steady light
cần ánh sáng đều
a steady rise in prices
giá cả cứ lên đều đều
a steady gaze
cái nhìn chằm chằm không rời
kiên định, không thay đổi; trung kiên
to be steady in one's principles
kiên định trong nguyên tắc
vững vàng, bình tĩnh, điềm tĩnh
steady nerves
tinh thần vững vàng, cân não vững vàng
đứng đắn, chín chắn
a steady young man
một chàng trai đứng đắn
steady!
hãy bình tĩnh!, không nên vội vã!
steady (on)!
(thông tục) (dùng (như) một lời quảng cáo) bình tĩnh lại; cẩn thận đấy!
keep her steady!
(hàng hải) hãy giữ hướng đầu tàu!, không đổi hướng đầu tàu!
phó từ
to go steady (with somebody)
(thông tục) (nói về người chưa hứa hôn) có một mối quan hệ đứng đắn lâu dài; chơi đứng đắn (với ai)
ngoại động từ
làm cho vững, làm cho vững chắc, làm cho vững vàng
to steady a table
chêm bàn cho vững
làm cho kiên định
hatred will steady him
lòng căm thù sẽ làm cho anh ta kiên định
nội động từ
trở nên vững vàng, trở nên vững chắc; giữ vững
prices are steadying
giá cả đang được giữ vững
trở nên kiên định
danh từ
(kỹ thuật) bệ bỡ
(thông tục) người yêu chính thức; người yêu (ruột)ổn định

/'stedi/

tính từ
vững, vững chắc, vững vàng
steady as a rock vững như bàn thạch
điều đặn, đều đều
to go at a steady pace đi đều bước
to require a steady light cần ánh sáng đều
a steady rise in prices giá cả cứ lên đều đều
a steady gaze cái nhìn chằm chằm không rời
kiên định, không thay đổi
to be steady in one's principles kiên định trong nguyên tắc
vững vàng, bình tĩnh, điềm tĩnh
steady nerves tinh thần vững vàng, cân não vững vàng
đứng đắn, chính chắn !steady!
hãy bình tĩnh!, không nên vội vã! !steady on!
thôi! dừng lại! !keep her steady!
(hàng hải) hãy giữ hướng đầu tàu!, không đổi hướng đầu tàu!

ngoại động từ
làm cho vững, làm cho vững chắc, làm cho vững vàng
to steady a table chêm bàn cho vững
làm cho kiên định
hatred will steady him lòng căm thù sẽ làm cho anh ta kiên định

nội động từ
trở nên vững vàng, trở nên vững chắc
trở nên kiên định

danh từ
(kỹ thuật) bệ bỡ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người yêu chính thức

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "steady"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.