Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
amazing

amazing
[ə'meiziη]
tính từ
làm kinh ngạc, làm sửng sốt, làm hết sức ngạc nhiên
amazing results
kết quả rất đáng ngạc nhiên


/ə'meiziɳ/

tính từ
làm kinh ngạc, làm sửng sốt, làm hết sức ngạc nhiên

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "amazing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.