Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
amusing
amusing
[ə'mju:ziη]
tính từ
vui, làm cho buồn cười
a highly amusing comedy
vở hài kịch khiến khán giả cười vỡ bụng


/ə'mju:ziɳ/

tính từ
vui, làm cho buồn cười; giải trí, tiêu khiển
highly amusing làm cười vỡ bụng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "amusing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.