Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cilia
cilia
['siliə]
danh từ số nhiều
(giải phẫu) lông mi
(sinh vật học) mao


/'siliə/

danh từ số nhiều
(giải phẫu) lông mi
(sinh vật học) mao

Related search result for "cilia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.