Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
epos


/'epɔs/

danh từ

thiên anh hùng ca cổ (truyền hình)

thiên anh hùng ca, thiên sử thi


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "epos"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.