Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
evoke
evoke
[i'vouk]
ngoại động từ
gọi lên (hồn...), gợi lên (ký ức, tình cảm...)
(pháp lý) gọi ra toà trên


/i'vouk/

ngoại động từ
gọi lên (hồn...), gợi lên (ký ức, tình cảm...)
(pháp lý) gọi ra toà trên

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "evoke"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.