Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hypnotism

hypnotism
['hipnətizm]
danh từ
thuật thôi miên
tình trạng bị thôi miên


/'hipnətizm/

danh từ
thuật thôi miên
tình trạng bị thôi miên

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hypnotism"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.