Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
intent
intent
[in'tent]
danh từ
ý định, mục đích
nghĩa
to all intents and purposes
hầu như, thực tế là
his new statement was to all intents and purposes not different from the old one
lời tuyên bố mới của hắn ta hầu như không khác gì lời tuyên bố trước
tính từ
chăm chú, chú ý
an intent gaze
cái nhìn chăm chú
mải mê, dốc lòng, phấn đấu
to be intent on one's job
mải mê làm công việc của mình
the boy is intent on finishing this homework before the dinner
cậu bé phấn đấu làm xong bài tập trước bữa cơm tối
sôi nổi, hăng hái
an intent person
một người sôi nổiý định, dự định

/in'tent/

danh từ
ý định, mục đích
nghĩa !to all intents and purposes
hầu như, thực tế là
his news statement was to all intents and purposes not different from the old one lời tuyên bố mới của hắn ta hầu như không khác gì lời tuyên bố trước

tính từ ( on)
kiên quyết; đeo đuổi, miệt mài, mải mê, chăm chú
an intent gaze cái nhìn chăm chú
to be intent on one's job chăm chú làm công việc của mình
sôi nôi, hăm hở, đầy nhiệt tình
an intent person một người sôi nổi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "intent"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.