Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kinema
kinema
['kinimə]
danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) (như) cinema


/'kinimə/

danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) (như) cinema

Related search result for "kinema"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.