Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
marker

marker
['mɑ:kə]
danh từ
người ghi
người ghi số điểm (trong trò chơi bi a)
vật (dùng) để ghi
pháo sáng (để soi mục tiêu cho những cuộc ném bom đêm)máy chỉ; người đếm

/'mɑ:kə/

danh từ
người ghi
người ghi số điểm (trong trò chơi bi a)
vật (dùng) để ghi
pháo sáng (để soi mục tiêu cho những cuộc ném bom đêm)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "marker"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.