Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mirthful
mirthful
['mə:θful]
tính từ
vui; vui vẻ


/mə:θful/

tính từ
vui, vui vẻ, cười đùa

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "mirthful"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.