Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
withe
withe
[wiθ]
danh từ
nhánh liễu


/wi /

danh từ, số nhiều withes, withs
(như) withy

Related search result for "withe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.