Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
siding
siding
['saidiη]
danh từ
đường tàu tránh (đường sắt ngắn bên cạnh đường sắt chính, để cho tàu vào tránh)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lớp ván gỗ ngoài giàn khung


/'saidiɳ/

danh từ
đường tàu tránh
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lớp ván gỗ ngoài giàn khung

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "siding"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.