Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sheading
sheading
['∫i:diη]
danh từ
khu vực hành chính (ở đảo Man)


/'ʃi:diɳ/

danh từ
khu vực hành chính (ở đảo Man)

Related search result for "sheading"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.