Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
marsh

marsh


marsh

A marsh is a type of low-lying wetland located near a river or lake.

['mɑ:∫]
danh từ
đầm lầy


/mɑ:ʃ/

danh từ
đầm lầy

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "marsh"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.