Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
we/wi:/

danh từ

chúng tôi, chúng ta


Related search result for "we"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.