Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shipper
shipper
['∫ipə]
danh từ
nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu; người lo thu xếp việc gửi hàng


/'ʃipə/

danh từ
nhà buôn chở hàng bằng tàu

Related search result for "shipper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.